Altibox-Logo

Ofte Stilte Spørsmål » Digital-TV

Her finner du ofte stilte spørsmål rundt digital-tv. Finner du ikke det du lurer på så ta gjerne kontakt med oss på Facebook eller ta kontakt via e-post eller telefoni.

1. Hvordan tar jeg nytt kanalsøk?

Skal du foreta et nytt kanalsøk er fremgangsmetoden avhengig av hvordan du ser på TV. Her er noen veiledere for for våre dekodere og tips til søk på din TV.

  1. Veileder for kanalsøk på BOF Standard Digital Mottaker.
  2. Veileder for kanalsøk på BOF HD eller HDPVR Mottaker.
  3. Tips til digital-tv søk på Samsung TV-er (PDF).
  4. Tips til digital-tv søk på TV med innebygget mottaker (DVB-C)
  5. Tips til søk av analoge TV-kanaler.

 

2. Hva er digital-tv og hva er HD?

Med BOF digital-tv får du bedre lyd og skarpere bilde når du ser på TV. I tillegg får du tilgang til langt flere kanaler. Over 100 tv-kanaler er tilgjengelig! For et lite tillegg på kr 24 pr mnd (kortavgift) oppgraderer du din grunnpakke fra 17 til over 50 kanaler. Som BOF-kunde har du tilgang til både analoge og digitale tv-signaler.

HDTV er neste generasjons TV. Med HDTV vil man få langt bedre oppløsning og kvalitet på både lyd og bilde, samt en helt ny TV-opplevelse. For å kunne se TV i HD-kvalitet, trenger du en HD-klar TV og en digital mottaker som støtter HDTV. HD står for High Definision.

3. Jeg har feil på bildet

Dersom bildet er uklart må du kontrollere lys- og kontrastinnstillingene på TV-apparatet. Se bruksanvisningen til din TV for veiledning.

Dersom høyde/bredde-forholdet på bildet ikke stemmer, må du kontrollere at innstillingene på TV-apparatet og på mottakeren er samkjørte. For nye TV-er eller TV-er med bred skjerm så er den korrekte innstilling 16:9, Wide eller Normal som er korrekt.

For hakking eller stopp i bildet, se punkt nr. 5 på denne siden.

4. Jeg får ikke bilde og/eller lyd

Sjekk at Scart/HDMI-kabel er skikkelig plugget i begge ender, koble kabelen direkte mellom dekoder og TV, ikke via annet eksternt utstyr. Se til at din TV viser korrekt inngang, se bruksanvisning for TV for rett fremgangsmåte. Hjelper ikke det kan du forsøke en annen Scart/HDMI-kabel mellom dekoder og TV.

5. TV-bildet mitt hakker/stopper. Hva er feil?

Hakking/stopp i TV-bildet kan oppstå av dårlig forbindelse mellom våre sendinger og din digitale mottaker. Sjekk at dekoderen er direkte koblet til TV-uttaket og at kablen er uskadet. Forsøk også å trekke ut strømkabelen på mottakeren i noen sekunder, for å utelukke at den ikke har hengt seg opp.

Den største feilkilden til hakking og stopp i TV-bildet er dårlig eller gammel apparatkabel. Prøv en annen apparatkabel eller kontakt oss for å kjøpe en ny kabel. Hjelper det ikke med ny apparatkabel må du kontakte oss for videre feilsøking.

6. Enkelte kanaler mangler bilde

Om enkelte kanaler mangler bildet kan det enten være problemer med korttilgangen til kanalen, dårlig apparatkabel eller feil på kabler i huset, eller problemer med sendingene.

Forløbig er det kun tilleggskanaler som er krever kort. Kanaler i grunnpakken skal fungere uavhengig av korttilgangen.

Dårlig apparatkabel kan gjøre at enkelte kanaler ikke får gode nok signaler. Prøv en annen apparatkabel eller kontakt oss for å kjøpe en ny.

Ved problemer på TV-sendingene så er det ofte kun én kanal som har problemer, og ikke fler.

7. Jeg har feil på lyd

Se til at volumet ikke er dempet på TV og mottakerboksen. Dersom lyd er koblet via eksternt utstyr må det kontrolleres at dette er koblet i rett inngang, og at lyden ikke er dempet. Se også til at alle kabler står sikkelig i på både mottaker og TV.

Ved å trykke på den gule knappen på fjernkontrollen (rød for HD-mottakere) så kan du se at lydspråket er korrekt.

Ved å sette mottakeren tilbake til fabrikkinnstilling, kan lydproblemer ofte løse seg da det kan forekomme endringer på kanalene fra tv-selskapet.

8. Jeg har problemer med min opptaksfunksjon

Dersom du har problemer med opptaksfunksjonene må du sette mottakeren tilbake til fabrikkinnstilling. Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservice for videre feilsøk. Sørg også for at du benytter loop-kabelen som skal stå bak i HDPVR mottakeren.

9. Jeg har feil på Tekst-tv

Dersom du benytter HD eller HDPVR mottaker så må du benytte tekst-tv på mottakeren og via fjernkontrollen til TV-en din.

Har du vår standard mottaker for digital-tv så kan du velge om du skal benytte fjernkontrollen til din TV eller benytte mottakerens tekst-tv. Mottakeren har ikke innebygget tekst-tv minne og kan derfor være noe treg (HD mottakeren har innebygget tekst-tv minne!). Ved å benytte TV-ens tekst-tv så kan du muligens få problemer med at TV-en husker de forskjellige tekst-tv sidene selv om du har byttet kanal og TV-en kan blande informasjon fra de forskjellige TV-kanalene.

10. Jeg har feil på fjernkontrollen til mottakeren

Dersom du har problemer med fjernkontrollen kan du prøve å bytte batterier. Har du en HDPVR mottaker må du sørge for at det er STB-tasten helt nederst til høyre på fjernkontrollen som er aktiv. Den skal lyse når man trykker på tastene, hvis ikke trykker man på STB knappen først.

Hjelper ikke det kan man komme innom vårt kontor for ny fjernkontroll. Husk å ta med den defekte og gjerne med de batteriene du har prøvd.

11. Kan jeg bruke min TV uten mottakerboks?

Dersom din TV har innebygget støtte for DVB-C, altså digital-tv for kabelnett, så kan du benytte TV-en uten mottaker. Grunnpakken er pr. i dag åpen og du kan få inn kanalene uten bruk av kort. For tilgang til tilleggskanaler må du ha en CA-modul som du benytter sammen med kortet du setter i TV-en. CA-modulen må kjøpes/leies hos BOF.

Alle TV-produsenter har sin måte å lage menyer og teknologi på. Derfor kan det være vanskelig for BOF å lage en tjeneste som fungerer like bra på alle TV-er og yte tilstrekkelig kundeservice. Vi anbefaler av den grunn at våre kunder benytter våre digitale mottakere.

Dessverre er det ikke alle TV-produsenter som følger en åpen standard og innsøking av kanaler kan derfor bli noe avansert. Her er noen tips som kan gjøre det enklere:

* Samsung TV-er: Last ned vår veileder.
* LG TV-er: Søk inn kanalene ved å velge norsk som hovedspråk.
* Loewe og Sony har vist seg å fungere på Norsk.

Har du et annet språk ved autosøket bør du endre til Norsk etterpå.

Dersom du ønsker å ta et manuelt søk trenger du følgende innstillinger: Frekvensstart 338000 kHz, Frekvensstopp: 586000 kHz, Modulasjon: 256QAM, Symboltakt: 6900 KS/s. Nettverks ID: 201.

12. Jeg får kun inn Radio på TV-en

Er du inne på radiokanalene og finner ikke tv-kanalene dine kan du prøve radioknappen som befinner seg under 7-tallet på fjernkontrollen til standardmottakeren din, eller midterste tast øverst på fjernkontrollen til din HD eller HDPVR-mottaker.

13. Må jeg ha digital-tv mottaker på alle TV-apparatene i huset?

Alle tv-uttak i huset gir deg både analog-tv og digital-tv samtidig. Det vil si at du kan godt ha digital-tv i stua og analog-tv på kjøkkenet. Der du ønsker digital-tv må du ha egen mottaker eller TV med innebygget støtte for digital-tv.

14. Kanalliste og frekvensoversikt

Se vår kanalliste og frekvensoversikt for digital-tv kanaler her

15. Oppretter lager jeg favorittliste på min HD eller HD PVR mottaker?

Se vår egne veileder for hvordan man oppretter favorittliste for HD eller HDPVR mottaker.

16. Feilmelding fra BOF Digital-TV mottakere

Følgende feilmelding kan komme opp på TV-skjermen om du har en BOF digital mottaker.

Smartkort må aktiveres: Om feilmeldingen ikke forsvinner etter 30 minutter må du ringe BOF for å aktivere kortet. Boksen må stå på når vi skal aktivere kortet, så det er en fordel at du er hjemme foran TV-en når du ringer BOF.

Ingen Tilgang: Ingen tilgang vises på kanaler man ikke har tilgang til. Om du skal ha tilgang til kanalen, og meldingen ikke forsvinner innen 30 minutter, må du ringe BOF for å aktivere tilgangen. Boksen må stå på når vi skal gi tilgang til kortet, så det er en fordel at du er hjemme foran TV-en når du ringer BOF.

Ingen Tilgang. Kryptert kanal: Boksen oppfatter ikke kortet. Ta ut kortet fra boksen (lokalisert bak lokket på høyre side i front). Sørg for at kortet blir satt inn med gullbrikken vendt inn og ned. Fortsetter feilemeldingen etter 30 minutter, kontakt BOF.

Feil smartkort: Har du HD mottaker så skal kortet som står i boksen starte med kode 4002. Står det 4001, 4000 eller starter med 3, så har du mottatt feil kort. Kontakt BOF.

Ingen audio / video signal: Mottakeren forstår ikke signalet, mulig for mye støy eller for lavt signal. Kan også være feil på sendingene. Kontakt BOF for hjelp.

Stille klokka på mottaker

Standard mottaker: Gå til menyen, trykk en gang til høyre, gå ned til tidsinstilling og trykk ok. Riktige instillinger for boksen er Tidsmodus = Auto, Tidssone = +1 (Berlin, Rome) og Sommertid Av/På (avhengig av sommer/vintertid). Trykk OK for å lagre og meny for å gå ut av menyen.

Ofte Stilte Spørsmål » Analog-TV

Hva er analog-tv?

Analog-tv er den gamle måten å se på TV, før digital-tv kom. Alle TV-er har støtte for analog-tv, så man slipper en egen mottakerboks og det fungerer på alle TV-uttak i huset.

Hvorfor sender BOF fortsatt analog-tv?

Ved at analog-tv er tilgjengelig på alle TV-uttak i huset og i tillegg fungerer på alle TV-er uten behov for ekstra mottaker, så ser vi en stor fordel for våre kunder med at fortsatt distribuerer analog-tv. Det er kostnadsbesparende og enkelt. Det er kun kabel-tv nettene som kan tilby TV på så mange rom som man ønsker uten en ekstra månedlig kostnad, nettopp på grunn av analog-tv.

Hva er forskjellen mellom analog-tv og digital-tv?

Med digital-tv kan vi distribuere langt flere kanaler i tillegg til at lyd og bildekvaliteten er bedre. Ved små signalforstyrrelser på analog-tv så kan bildet bli kornete og uskarpe, mens på digital-tv så blir ikke så små forstyrrelser synlig. Med digital-tv har man enten det beste bildet man kan få eller så har man store brudd på sendingene (da trenger man i så fall å utbedre feilen).

Hvordan tar man nytt kanalsøk på TV-en?

De fleste produsenter av tv-apparater har forskjellige løsninger på søkefunksjonene. Enkelte har manuell søking mens andre har automatisk søking. Den enkleste måten å finne ut hvilken søkefunksjon din tv har, er ved å sjekke bruksanvisningen for din tv. Du kan også henvende deg til forhandleren hvor du kjøpte tv apparatet.

Merk at du kun søker opp kanalene via tv-en om du ikke har digital dekoder. Med dekoder må du søke opp kanalene på dekoderen.

For full frekvensoversikt over de forskjellige analoge tv-kanalene, se vår analog-tv side.

Jeg får sort kant på sidene eller over/under på bildet, hvordan ordner jeg bildeformatet?

Noen TV-er har mulighet til å vise forskjellige bildeformater. Den enkleste måten å finne ut hvordan du kan endre bildeformatet er ved å se bruksanvisningen til din TV. Du kan også henvende deg til forhandleren hvor du kjøpte TV-apparatet.