Altibox-Logo
Uttrykk Beskrivelse
ADSL ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line) er internett gjennom telefonlinjen. Har en lav overføringshastighet i forhold til Kabel-TV og Fiber.
Analog-TV Analog-TV er den gamle måten å se på TV. Alle TV-er har støtte for analog-tv og du trenger ingen ekstern mottaker. Du kan derfor se analog-tv uten ekstra kostnader på alle rom i huset der du har et TV-uttak. Analog-TV har noe dårligere lyd- og bildekvalitet enn digital-tv, og kvaliteten er avhengig av signalkvaliteten.
Brannmur Eksisterer både som software og hardware. Forhindrer mulige inntrengere og virus som kommer utenfra (internett).
Bredbånd Høyhastighets Internett tilgang.
Båndbredde Den frekvensplassen signalet trenger. Måleenheten er i Hertz, ofte i MegaHertz (MHz). Både analoge og digitale signaler som sendes over en hvilken som helst forbindelse vil oppta en viss båndbredde. Større båndbredde betyr mer kapasitet for overføring
Bredbåndsmodem En liten boks som kobles til uttaket i veggen for å gi bredbånd-/internettilgang
CAM (CA-modul) Conditional Access Module (CAM) er en elektronisk enhet som benyttes i forbindelse med Digital-TV for å kunne kommunisere med krypteringssystemet til leverandøren. Man setter som regel inn et programkort i CA-modulen, for å få tilgang til TV-kanaler. CA-modulen må støtte systemet til leverandøren, og f.eks. CA-modulen til Canal Digital vil ikke kunne benyttes i BOF sitt kabelnett.
Composite Kompositvideo, FBAS eller CVBS (Composite Video Blanking Sync): Benyttes for overføring av analogt bilde. Gir dårligere bilde enn RGB og S-video. Klarer ikke HD. Har ofte en dedikert kabel for både bilde (Gul) og lyd (rød og hvit).
DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) brukes i datanettverk til å automatisk tildele IP-adresser til enheter koblet til nettverket. Dermed blir det enklere å flytte utstyr mellom nettverk. DHCP gjør at du kan plugge inn nettverksledningen i datamaskinen og komme rett på nett, uten å taste inn noe som helst. Har man én internettilkobling men ønsker å benytte flere maskiner samtidig trenger man som regel en router, eller trådløs router, for den har innebygget DHCP.
Digital-TV Digital-TV er den nye måten å motta TV-signaler. Du får flere TV-kanaler, bedre lyd- og bildekvalitet og tjenester som EPG (elektronisk programguide), kanalnavn og flere språkalternativer. Digital-TV krever en mottaker som støtter digitale sendinger. Mottakeren kan være ekstern, levert av din leverandør, eller noen nye TV-er har innebygget støtte for digitale sendinger. Bildekvaliteten på Digital-TV påvirkes ikke så lenge den mottar et rimlig signalnivå.
Digital Dekoder Digital Dekoder er en mottaker av digitale TV-sendinger. Er ofte en ekstern boks, men kan også i noen nyere TV-er være innebygget
DNS DNS (Domain Name System) er internettjenesten som kobler domenenavn sammen med IP-adressen til en tjener på Internett og dermed gjør det mulig å sende informasjon til riktig sted på nettet. Med andre ord vil DNS oversette domenenavnet f. eks. vg.no til IP-adressen til serveren som inneholder VG sine nettsider.
Dolby Digital Et flerkanals digitalt lydformat (surround).
DVB-C DVB-C betyr Digital Video Broadcasting – Cable. Og er standarden for digital-tv overføring over kabel-TV nett. Benyttes av Kabel-TV opperatører som f.eks. BOF, Get osv. Bakenett-leverandøren Riks-TV benytter DVB-T (terrestrial) standarden, og parabolselskaper benytter DVB-S (Satellite).
EPG EPG betyr Elektronisk Programguide.
Fiber Fiber, også kalt optisk, er en teknologi som benytter kabler som sender signaler i form av lys istedenfor strøm. Det gjør at fiberkabelen overføres nesten i lysets hastighet og har nærmest ubegrenset kapasitet. Fiberkabel kan også sende signaler uten forsterkning over lengre avstander enn andre typer kabler, og påvirkes ikke i så stor grad av f.eks. temperatur. Kapasiteten i et fibernett begrenses som regel av sendeteknologien.
Frekvens Betegner antallet svingninger pr sekund, og måles i Hz (Hertz). En vanlig tv oppdaterer bildet 50 ganger i sekundet (50 Hz). En tv med 100 Hz oppdaterer bildet 100 ganger pr. sekund, noe som gjør bildet mindre flimrete og mer behagelig å se på. Vi bruker også frekvenser til å sende analoge og digitale tv-sendinger.
Gateway En Gateway er et endepunkt i nettverket som utstyr er koblet mot. Ofte er Gateway angitt til å være selve nettverksrouteren, eller den trådløs routeren.
HDMI HDMI (High Definition Multimedia Interface). En kontakt/kabel standard for digital overføring av lyd og bilde. Støtter HD oppløsning.
HDTV HD står for High Definition Television. HDTV gir derfor et langt mer detaljrikt bilde, som er en stor fordel nå som gjennomsnittstørrelsen på TV-en i hjemmet har økt. Bredbåformat 16:9 er også en viktig komponent i denne teknologien. HDTV sendes i forskjellige typer oppløsninger. De vanligste er 720p og 1080i (se mer informasjon her).
Hi-Fi Hi-fi (High Fidelity). Garanterer god kvalitet ved høy pålitelighet i lydinnspillinger og gjengivelser.
Interlaced Interlaced (linjefletting). De horisontale bildelinjene flettes sammen og gir inntrykk av at bildefrekvensen er dobbelt så høy. Det betyr mer stabilt bilde. Men ettersom bildeinformasjonen gjentar seg 2 linjer om gangen så blir oppløsningen i bildet halvvert.
IP-adresse IP (Internet Protocol Adresser) er en unik adresse som skiller en bruker fra en annen.
Koaksialkabel Høykapasitets overføringskabel som bl.a. benyttes i kabel-tv-nettet.
Komponent (YPbPr) Komponentvideo. En analog overføring av HD-signaler. Bedre enn RGB. Klarer normalt også HD-oppløsning.
Kryptering En metode for konvertering av data til en annen form slik at det blir vanskelig å få adgang til informasjonen uten godkjent tilgang (passord, ID osv).
LAN LAN (Local Area Network) er en samlig av forskjellige datamaskiner som er koblet i et lokalt nettverk.
LCD TV Liquid Crystal Display Television (LCD) er en tv som bruker flytende krystaller. LCD-skermer benytter bakgrunnsbelysning som gir dårlige sorttonenivå enn Plastma og LED. LED og Plastma-TV anses som bedre TV-er. LCD-TV har et mindre strømforbruk (Watt) enn Plastma-TV.
LED TV Light-emitting diode television. LED-TV har små lysdioder som slås av og på individuelt, avhengig av hvor det er behov for lys på skjermen. Fordelene med LED er for eksempel et bedre sortnivå enn LCD og lavere energiforbruk enn både LCD og Plastma. De fleste LED-TV-er har sidebelysning for å få bilde lyssterkt, noe som påvirker sortnivået i en større grad enn Plastma. LED-skjermer er også ofte mye tynnere i fysisk størrelse enn andre skjermtyper.
Megabit Megabit (Mb eller Mbit) betyr 1 million databit. Bit er standardenheten for informasjon på digitale enheter. Megabit brukes ofte i betegnelsen på overføringer. Megabit må ikke forveksles med MegaByte
MegaByte MegaByte (MB eller Mbyte) betyr 1 million Byte. Byte består av 8 bit. MegaByte brukes ofte i betegnelsen på datastørrelsen på en datafil. Mange forveksler MegaByte med Megabit, men forskjellen er at en Byte er 8 ganger større enn en Bit. Så f.eks. laster du ned en 2MB fil fra nettet med 8Mbps internettlinje, så tar det minimum 2 sekunder (2MB = 16Mb).
Mbps Mbps (Megebit per second) er målenheten for hastigheten på overføringer av data. Megabit må ikke forveksles med MegeByte.
Mpeg 2 MPEG (Moving Picture Expert Group). MPEG 2 Betegner den vanligste standarden for videokomprimering. Den kan redusere antall digitale «ord» per bilde fra 830.000 til 5000. Komprimering gjør at vi i dag kan få 3-4 digitale tv-kanaler på samme frekvens som en analog kanal.
Mpeg 4 Forbedret versjon av MPEG 2 med en mer effektiv komprimering. Brukes i HD-kanalene.
Nettverksnøkkel Nettverksnøkkel (passord) er noe som kreves på trådløse nettverk som er kryptert (sikret).
Piksel Piksel er en sammentrekning av det engelske «picture element», bildeelement. Det er et av de mange små punktene som til sammen utgjør et bilde på en datamaskin eller tv-skjerm.
Plastma-TV En TV som bruker plasmateknikken til å lage lys-informasjon. Plasmapanelet består av lommer belagt med farge-fosfor og fylt med en gass som tennes av en elektrisk puls. En Plastma-TV er ofte bedre på sortfarge-nivåen i TV-en, samt bedre innsynsvinkel og raskere bildeoppdatering. EN Plastma-TV bruker som regel mer strøm (Watt) enn LCD og LED.
Progressive Scan Alle bildets linjer vises samtidig, i motsetning til interlaced. Gir et mer stabilt og rolig bilde. F.eks. 720p (progressiv) har høyere oppløsning enn 1080i (interlaced), ettersom Interlaced gjentar bildet på 2 linjer om gangen, mens Progressive gjentar ingen bilder.
PVR PVR (Personal Video Recorder) – Digital dekoder med harddiskopptaker.
RGB For overføring av analogt bilde. Gir bedre bilde enn Composite og S-video.
Router En ruter, eller router (engelsk), er en enhet som videresender nettverkspakker til riktig mottakernettverk. Ofte kommer Routere med DHCP som gir ut lokale IP-adresser til maskiner bak nettverket og muliggjør at man kan benytte flere maskiner i husstanden mot samme internettilkobling.
S/PDIF S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) – En standard for overføring av digitale lydsignaler.
SCART En SCART-kontakt er en multitilkobling for lyd og bilde som kan overføre signaler som f.eks. RGB, kompositvideo, S-video og lyd. Den klarer ikke HD-oppløsning. Det finnes både Full-Scart (RGB) og Halv-Scart som ikke støtter RGB, noe som kan skape problemer om du kobler et RGB signal til en Halv-Scart inngang på TV-en
Smartkort Et smartkort eller Xcrypt Kort er et kort som står i den digitale mottakeren din som gir tilgang til TV-kanaler.
SMTP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) er en internettstandard for sendingen av e-post over internett. Ofte må man benytte SMTP-serveren til internettleverandøren pga sikkerhetsmessige årsaker. Oppkobling mot SMTP-serveren kan kreve passord og brukernavn eller annen sikkerhet. Hos BOF er smtp-severen «smtp.banetele.no» og har ingen sikkerhetsgodkjenning og benytter TCP port 25.
SSID SSID (Service Set Identifier) betyr nettverksnavnet for det trådløse nettverket.
Stereo Den vanligste lydtypen er stereo. Stereo er to separate lydkanaler (Venstre og Høyre), for en mer realistisk og naturtro lyd.
Subbnettmaske En nettverksmaske, eller subnetmask, er en logisk gruppe som IP-adressen tilhører. For et vanlig nettverk lokalt nettverk er ofte subbnettmasken 255.255.255.0, og betyr at gruppen kan inneholde 256 IP-adresser.
Surround Består vanligvis av fem (eller flere) høyttalere pluss en subwoofer for å gi ett mer realistisk lydbilde.
Svitsj En switch eller svitsj er en nettverkskomponent som styrer datatrafikk mellom ulike noder i et nettverk, slik som PC, server, skriver og Internett-forbindelse. Svitsj har skjeldent DHCP-muligheter og man kan av den grunn ikke koble opp en Svitsj på internettilkoblingen for å dele internett mellom flere maskiner.
Tilleggskanaler Tilleggskanaler betyr abonnementskanaler, eller pakker, som ligger utenfor digital grunnpakke.
Trådløs Router En Trådløs Router, også kalt WIFI eller WLAN, er en router som kan distribuere nettverket trådløst slik at man slipper kabelet tilkobling. En trådløs router har innebygget DHCP for å muliggjøre at flere maskiner i samme nettverk kan koble til internett samtidig. Et Trådløst Aksesspunk har som regel ikke DHCP, og man trenger en Router i tillegg om flere skal benytte nettverket.
USB Universal Serial Bus (USB) er en seriell databuss-standard for å koble enheter til en datamaskin. Enheter som eksterne harddisker, mobiltelefoner og skrivere benytter ofte USB kontakt.
WLAN WLAN (Wireless Local Area Nettwork) betyr Trådløst Nettverk. Brukes i mange hjem for å koble flere maskiner til et nettverk, eller mot internett, via trådløs overføring.
Xcrypt Xcrypt er et krypteringssystem som benyttes av BOF og noen andre Norske kabel-tv leverandører for å sperre tilgang til TV-kanaler som ikke abonneres på.
16:9 / 4:3 Bildeformat 16:9 er et bredformat (Widescreen) som er tilnærmet formatet brukt i filmindustrien. 4:3 er bildeformatet på tradisjonelle eldre TV-er
720p / 1080i / 1080p Dette er betegnelsen på forskjellige HD-oppløsninger. 720p har oppløsning på 1280×720 pixler, progressiv. Egner seg best for bilder med mye bevegelse (f.eks. sportssendinger). 1080i har oppløsning på 1920×1080 pixler, interlaced (sammenflettet). Gir roligere bilder. 1080p har en oppløsning på 1920×1080 pixler, progressiv og er ofte betegnet som Full HD. 720p og 1080i er ofte betegnet som HD-Ready på noen TV-er.