Driftsmelding: Arbeid på samband 20.04.2015 og 13.04.2015